Priser
Kørekortsattest 500 kr. inkl. moms.
Sygemelding til arbejdsgiver 625 kr. inkl. moms.
Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg lægen om disse priser.