Priser
Kørekortsattest 500 kr. inkl. moms.
Sygemelding til arbejdsgiver 625 kr. inkl. moms.
Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg lægen om disse priser. Af nogle kan nævnes
Mulighedserklæring 600 kr.
Varighedsasttest 650 kr.
Sygemelding til eksamen /studiet 400 kr.
Henvisning til sundhedsforsikring 750 kr. inkl. moms
FP410 1280 kr. inkl. moms
Funktionsattest FP 430, 440, 450, 460, 470, 480: 2625 kr. inkl. moms
Forsikringserklæring 875 kr. inkl. moms